Ohodnoťte nás

19.09.2015 22:25

Boli ste spokojní/nespokojní s našou prácou? Dajte to vedieť ostatným.

Ohodnotiť nás môžete priamo tu na stránke (v dolnej časťi), na našom facebook-ovom profile a na www.porovnajsluzby.sk.